Стартиране на нов бизнес

≡ Меню

Нов бизнес - при стартиране на собствен бизнес, той трябва да се проучи и планира прецизно, за да има успех във все по-нарастващата конкуренция. В тази връзка има много теоретични и практически изследвания, но ние ще се спрем на теорията за Четирите П /Four P/ на проф. Джеръм Маккарти. Наименувана е така, заради първите букви на думите, върху които е изградена, а имено: product, price, place, promotion. При изграждането на идеята за развитие на собствен бизнес, трябва да се спрете последователно на всеки един елемент. Продукт - с какво ще се занимава новосъздадената фирма, Цена - каква е пазарната цена на предлаганите продукти/услуги, Място - къде ще е позициониран вашия бизнес, и Представяне - как ще накарате потребителите да изберат вашия прродукт. По-задълбочено може да проучите тази теория в интернет - има доста източници.

След като изчистите детайлите относно новото бизнес начинание, ще трябва да се спрете и на теми, с които неотменно ще се сблъскате в практиката:

Първоначални разходи;

Текущи, или експлоатационни разходи;

Регистрация на фирма;

Избор на счетоводна организация;

Регистрация по ЗЗЛД /Закон за защита на личните данни/;

Декларация за действителен собственик /Закон за мерките срещу изпирането на пари/;

Печат на фирмата;

Електронен подпис - при необходимост;

Регистрация на търговски обект в общината;

Регистрация по ЗДДС / Закон за данък върху добавената стойност/; и др.

За голяма част от тези дейности, може да получите съдействие от вашия личен счетоводител.

All Rights Reserved