Нотариус Иван Иванов №000

КУПИ ТОЗИ САЙТ

Извършване на всички видове нотариални сделки и производства:

Продажба на МПС и други движими вещи

Нотариална заверка на договор

Продажба на недвижим имот

Учредяване на ипотека

Учредяване на право на ползване, право на строеж и други вещни права

Връчване на Нотариална покана

Констативни нотариални актове

Нотариални обстоятелствени проверки

Контакти:

Нотариус Иван Иванов

Номер 000

Гр. Сафия, жк Гео Милев, бул. Шипченски проход 63, ет. 4, офис 2

Имейл: office Ҩ abv.bg

Мобилен: ☎ 0884 77 77 77

Copyright © 2018+ "osk.bg"