On-Site Консултинг

За нас
Цени и продукти
Контакти
Портфолио
Общи условия

За нас:

Нашата цел е подпомагане развитието на дребния и средния бизнес, посредством активно присъствие в интернет пространството, чрез изграждането на уебсайт на конкретния бизнес, и използвайки инструментите на Гугъл и Фейсбук.

Свържете се с нас, за да обсъдим проекта ви. Имаме възможност да ви посетим на място в рамките на град София, след предварителна уговорка.

Цени и продукти*:

1. Изграждане на статичен уебсайт за всеки конкретен бизнес - 99 лева, еднократно заплащане;

2. Последваща промяна на информацията в сайта - 20 лева на час;

3. Домейн - това е името на сайта ви /например в нашия случай osk.bg/, и цената варира в зависимост от разширението /.bg, .com, .eu и т.н.т./. Заплащането е на годишна база, а цените може да проверите ТУК. На същата страница може да проверите и дали името на домейна, който искате да ползвате е свободен.

4. Хостинг и поддръжка - хостинг е мястото, където се съхраняват данните и файловете на сайта ви. Цената е 109 лева на година.

5. Вграждане на Фейсбук кутии - 20 лева на брой, еднократно заплащане.

! OSK.BG не носи отговорност за публикуваната информация в сайта ви. При нередност се свържете с нас!

* Цените са пакетни, и включват задължително т. 1, 3 и 4!

Контакти:

osk.bg

гр. София, жк Фондови жилища, бл. 211

Имейл: osk.bg Ҩ abv.bg

Лице за контакти: Момчил Иванов

Работно време: Понеделник до Петък, от 10:00 до 16:00 h.

Общи условия:

ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между OSK.BG, наричано за краткост Доставчик, и Посетителите на уеб-сайта http://osk.bg/, наричани за краткост Посетители.

2. Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

4. Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица, без неговото предварително писмено съгласие.

5. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

6. Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7. Този сайт не използва "бисквитки".

8. Този сайт не събира и не обработва лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

9. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от OSK.BG по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на портала от момента на публикуването им.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10. Този сайт не носи отговорност, пряка и косвена, за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие на употребата му. Сайтът не носи отговорност за коректността и актуалността на предоставената информация от участниците.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

11. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

12. За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 05.12.2018 г.

Copyright © 2018+ "osk.bg"